Klientams

Techniniai reikalavimai failų paruošimui

1.  Spaudai tinka tik PDF failai versijų: 1.3 – 1.6. Failai turi atitikti PDF/X 3 arba PDF/X-4 standartus;

2.  Spaustuvė patikrina spaudai pateiktą failą ir sukuria screenproof failą. Screenproof yra PDF failas skirtas tikrinimui ir tvirtinimui, sukurtas apdorojant užsakovo PDF failą tokiu pačiu būdu, kaip bus apdorojamas gaminant spaudos plokštes (pvz. overprint, trapping, spalvų konvertavimas į CMYK), tik sumažinant failo raišką (Low resolution), kad jį būtų patogu perduoti internetu. Užsakovas privalo įdėmiai patikrinti visus screenproof failo puslapius, pvz. ar neišsikraipė tekstai, ar nėra dingę arba atsiradę objektai, ypatingai atkreipti dėmesį į vietas, kuriose panaudoti permatomumo efektai (transparency, opacity, blending, shadow, glow, feather) ir raštiškai patvirtinti spaustuvės vadybininkui. Screenproof failo patvirtinimas laikomas galutiniu užsakovo patvirtinimu, kad PDF failo apdorojimas atitinka jo lūkesčius ir tinka gamybai;

3.  Kokybiškam spalvų suvedimui baltos ir šviesios spalvos tekstams, linijoms ir nuotraukoms juodame, tamsiame arba sodrios spalvos fone, turi būti padarytas trapingas. Užsakovui pageidaujant spaustuvė gali atlikti automatinį trapingą užsakovo faile, tačiau negali garantuoti, kad automatinis trapingas bus optimalus kiekvienam dizaino elementui, pvz. dėl permatomų objektų. Patikrinimui užsakovui pateikiamas PDF failas su automatiniu trapingu. Užsakovas turi įsitikinti, kad automatinis trapingas nepakeitė leidinio dizaino;

4.  Leidinių viršelius, priešlapius, lankus ir aplankus reikia pateikti atskiruose failuose;

5.  Lankų puslapius prašome pateikti viename faile, tačiau jo dydis neturėtų viršyti 1 GB. Jei maketas skaidomas į kelias dalis, failų pavadinimuose reikia nurodyti puslapių eilės numerius, pvz.: 001-016_Pavadinimas.pdf, 017-032_Pavadinimas.pdf ir t.t. Visi tušti puslapiai turi būti įtraukti į lankų failus;

6.  Visų lankų puslapių formatas (Trimbox) turi būti vienodas ir tos pačios orientacijos;

7.  Spaudai netinka puslapiai sujungti atvartais (Spreads);

8.  Jei užsakovas pageidauja pakeisti puslapį, naujo puslapio matmenys turi visiškai sutapti su pagrindinio failo matmenimis. Jei reikia pakeisti daugiau nei kelis puslapius, reikia atsiųsti visą naują failą. Jei lankai buvo pateikti dalimis, tuomet reikia atsiųsti visą dalį, kurioje yra keičiamas puslapis. Užsakovas turi pranešti apie keitimą spaustuvės vadybininkui ir aiškiai nurodyti puslapio keitimo vietą pagrindiniame faile. Jei leidinio paginacija prasideda ne nuo pirmo puslapio, pvz. romėniški skaitmenys pradžioje, arba nuo 3 psl. ir pan., būtina nurodyti puslapio eilės numerį, skaičiuojant nuo pirmo faktinio bloko puslapio, ir skliaustuose puslapio paginą (printed page number). Pakeitę puslapį spaustuvės darbuotojai pateiks naują screenproof tvirtinimui;

9.  Juodos spalvos smulkiam tekstui (< 18 pt) ir plonoms linijoms (< 1 mm) reikia naudoti tik Black dažą (K = 100 %) su overprint („be iškirtimo“);

10.  Daugiakalbiuose leidiniuose kai keičiamos tik vieno dažo formos su tekstais, užsakovas privalo užtikrinti, kad iliustracijų ir teksto išdėstymas visų kalbų failuose sutaptų;

11.  Visi šriftai turi būti įterpti visiškai (Full Embedded), o ne dalinai (Embedded Subset), t.y. PDF failo eksportavimo nustatymas „Subset fonts when percent of characters used is less than:“ turi būti „0%“;

12.  Minimalus linijos storis:

12.1.  Linijos, kurios spalva susideda iš 100 % vieno dažo – 0,04 mm (≈ 0.11 pt);

12.2.  Iki 90 % vieno dažo spalvos linijos – ne mažiau kaip 0,08 mm (≈ 0,23 pt);

12.3.  Maišytos iš 2 ar daugiau dažu spalvos linijos – ne mažiau kaip 0,2 mm (≈ 0,6 pt).

13.  Dalinio UV lakavimo, folijavimo ar įspaudo formą reikia pateikti atskirame vektoriniame PDF faile, kurio formatas (Trimbox) turi tiksliai atitikti failą spaudai. Dengiamas arba įspaudžiamas plotas turi būti užpildytas 100 % spalva, pvz. Y = 100 %;

14.  Spaudoje naudojami tik CMYK, grayscale, duotone ir Pantone spalvos. Jei užsakyme nenurodyta kitaip, Pantone spalvos konvertuojamos į CMYK. Elementai, naudojantys kitus spalvų modelius, pvz. RGB, automatiškai konvertuojami į CMYK. Dėl konvertavimo spalvos gali pasikeisti. Todėl užsakovas turi patikrinti spalvas įjungus atitinkamą spalvų simuliaciją sukalibruotame monitoriuje (Proof Colors, Separation preview, Output Preview);

15.  Dažų suma (Maximum total ink / Total dot area) negali viršyti 300 % ant nekreidinio popieriaus ir 330 % ant kreidinio popieriaus;

16.  Spausdinant ant nekreidinio popieriaus spalvos gali labai skirtis nuo įprasto monitoriaus vaizdo. Todėl būtina patikrinti spalvas įsijungus atitinkamą spalvų simuliaciją (Proof Colors, Output Preview);

17.  Prieš perduodant gamybai, užsakovas turi patikrinti savo PDF failus su įgalinta Overprint Preview opcija;

18.  Kieto ir minkšto įrišimo viršelių puslapius reikia sumaketuoti kartu su nugarėle;

19.  Apipjovimo bei suvedimo žymės (Crop, Registration Marks) nebūtinos. Jeigu naudojamos, jas būtina atitraukti mažiausiai 3 mm nuo apipjovimo formato (Trimbox). Skalių (Color Bars) nereikia;

20.  Užlaidos apipjovimui (Bleeds) turi būti ne mažiau 3 mm (rekomenduojama 5 mm). Užlaidos turi būti iš visų keturių puslapio kraštų ir vienodos visuose puslapiuose. Užsakovas turi užtikrinti, kad faile būtų padarytos visos apipjovimui reikalingos užlaidos. Jeigu jų nėra, arba jos per mažos, gali tekti mažinti formatą arba po apipjovimo gali likti balti krašteliai. Screenproof faile apipjovimo formatas pažymėtas žalia punktyrine linija. Užlaidos kieto įrišimo viršeliui – 20 mm;

21.  Maketuojant klijuotą ar siūtą klijuotą brošiūrą, reikia turėti omenyje, kad pirmas ir paskutinis puslapis klijuojamas prie viršelio apie 7 mm pločio klijų juosta, todėl apie 7 mm viršelio vaizdo ir apie 7 mm puslapio vaizdo pasislepia. Dėl to visus svarbius dizaino elementus reikia atitraukti mažiausiai 7 mm nuo nugarėlės. Jei svarbu, kad vaizdas sutaptų, pvz. nuotrauka iš II viršelio pereina į pirmą lankų puslapį, rekomenduotina atitraukti abi vaizdo puses 7 mm nuo nugarėlės, paliekant vaizdo pratęsimus (užleidimus) klijavimo vietoje, kad esant bent mažiausiai paklaidai, nesimatytų balto krašto prie klijavimo vietos;

22.  Kieto įrišimo knygų priešlapių vaizdas suklijavimo su bloku vietoje (prie pirmo ir paskutinio vidinių lankų puslapio) turi būti 3 mm atitrauktas nuo priešlapio lenkimo linijos, t.y. spauda neturi siekti priešlapio vidurio;

23.  Kad minkštas viršelis kokybiškai prisiklijuotų prie puslapių bloko, nugarėlė iš vidinės viršelio pusės ir po 3 mm į abu šonus nuo jos turi būti balta, t.y. baltas plotas turi būti 6 mm platesnis už nugarėlę. Taip pat, pirmame ir paskutiniame bloko puslapiuose prie nugarėlės reikia palikti 3 mm baltus plotus;

24.  Spiralinio įrišimo spiralė gali uždengti iš nugarėlės pusės iki 7 mm vaizdo, todėl svarbius dizaino elementus, pvz. tekstą, reikia atitinkamai atitraukti;

25.  Užsakovas atsako už turinį ir teksto korektūrą. Spaustuvė neatsako už gramatines bei korektūros klaidas tekste;

26.  Failuose negalima naudoti redagavimo ir spausdinimo apribojimų;

27.  Negalima naudoti overprint baltos spalvos elementams.

Rekomendacijos ruošiant failus spaudai:

1.  Ruošiant spaudai ant nekreidinio arba žurnalinio popieriaus, dupleksu arba sunkiai išgaunamus ryškių, sodrių, pilkų ir tamsių spalvų atspalvius, siūlome pasitarti su spaustuvės paruošimo spaudai specialistu;

2.  Konvertuoti spalvas į CMYK rekomenduojame naudojant šiuos ICC profilius:

2.1.  Spaudai ant kreidinio popieriaus ISO Coated v2 300% (ECI);

2.2.  Spaudai ant nekreidinio popieriaus PSO Uncoated ISO12647 (ECI).

3.  Į juodą stambesnio nei 24 pt tekstą, storesnių nei 2 mm linijų arba fono spalvą rekomenduojama pridėti kitų dažų, pvz. C40 M20 Y0 K100, bet neviršyti 240 % bendro dažų kiekio;

4.  Nerekomenduojama naudoti pereinančių spalvų (Gradient) ar vientisos spalvos tonų šviesesnių nei 2 % rastro kiekvienam sudėtiniam dažui, nes mažesnis rastras turi didelę tikimybę išnykti spaudos procese;

5.  Norint tolygiai atspausti pilką foną iki 40 % rekomenduojama naudoti tik Black dažą. Tamsesnei nei 40 % pilkai spalvai galima pridėti CMY spalvų, bet nedaugiau nei ¾ K dažo;

6.  Vieno dažo spalvos elementai, pvz. K = 100 %, atsispaudžia neryškiai ant metalizuotų dažų fono, pvz. Pantone 877. Todėl reikia makete padaryti trapingą arba pridėti kitų dažų, pvz. C50 M40 Y40 K100;

7.  Smulkesnį nei 7 pt tekstą rekomenduojama spalvinti tik 100 % dažo spalva;

8.  Nerekomenduojama lakuoti UV laku ar folijuoti smulkaus teksto bei plonų linijų;

9.  Dalinio UV lako formoje ties bigavimo / lenkimo linija rekomenduojama palikti 3 mm pločio nelakuotą tarpą;

10.  Folijuojamas tekstas ar kitos detalės neturi dubliuotis ofseto spaudoje (gali nesutapti);

11.  Rekomenduojama vaizdų raiška:

11.1.  Spalvotai ir grayscale grafikai – 240–350 ppi;

11.2.  Štrichinėi grafikai (Bitmap, 1-bit TIFF) – 450–2540 ppi.

12.  Nerekomenduojama svarbių maketo elementų, pvz. teksto, dėti arčiau kaip 5 mm iki apipjovimo, lenkimo arba klijavimo krašto.

Failų talpinimas:

Duomenis prisijungimui Jums pateiks jūsų projektų vadovas.

Prisijungus prie FTP serverio galėsite matyti tik savo aplankus ir failus. Visus failus susijusius su konkrečiu leidiniu, reikia kelti tik į tam konkrečiam užsakymui sukurtą aplanką.

FTP instrukcija windows aplinkoje: Atsisiųsti

Nemokama FTP kliento programėlė: Atsisiųsti